NL / EN

Bedrijf

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn thema’s die de laatste jaren volop aandacht krijgen. Consumenten hechten steeds meer waarde aan bedrijven die hier aandacht voor hebben en de overheid legt bedrijven veel regels op met betrekking tot zaken als het milieu, dierenwelzijn, arbeidsrelaties en mensenrechten. Total Produce B.V. wil echter verder gaan dan wat ons door de overheid wordt verplicht.

 

Er zijn weliswaar al diverse samenwerkingsverbanden, standaarden en certificaten ontwikkeld, maar wij zijn van mening dat er nog veel winst valt te behalen binnen de AGF-sector. Als alle betrokken partijen goed samenwerken, kunnen zij gezamenlijk komen tot een brancheoverkoepelende definitie en een concrete invulling ten aanzien van het begrip ‘duurzaamheid’. Dat dit nodig is, blijkt alleen al uit de vele definities die op internet te vinden zijn van het begrip duurzaamheid. Er zijn meerdere certificeringen en standaarden maar geen enkele heeft een universele en allesomvattende dekking. Er zijn diverse benaderingen, modellen en concepten maar er is geen standaardoplossing. Het ontbreken van een uniforme definitie en aanpak biedt echter ook een kans. Zo kan Total Produce B.V. met haar eigen interpretatie van het brede begrip duurzaamheid een statement maken en zichzelf in de markt onderscheiden.

De doelstelling van de duurzaamheidsstrategie van Total Produce B.V. is, door middel van een helder en haalbaar duurzaamheidsplan, te voldoen aan de huidige en toekomstige eisen van zowel de markt als de overheid. Op dit moment werkt Total Produce B.V. daarom intensief samen met een aantal partners voor het vaststellen van haar duurzaamheidsbeleid. Zo kan Total Produce B.V. invulling geven aan de aspecten die hieronder vallen en een vertaling maken naar concrete doelstellingen. Zodoende zijn Total Produce B.V. en haar partners gereed voor toekomstige ontwikkelingen binnen de AGF-markt en biedt zij zekerheid als het gaat om het duurzaam afstemmen van vraag en aanbod van overzees fruit.