NL / EN

Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsbeheersing

Consumenten vragen om een product van een hoog kwaliteitsniveau, dat tevens veilig is voor consumptie. Om deze doelstellingen te bereiken moeten productie, bewaring, processing, distributie en afzet volledig worden geïntegreerd. Daarom past Total Produce B.V. een integraal kwaliteitsmanagement toe. Voor dit strategische onderdeel van Total Produce B.V. wordt samengewerkt met alle schakels in de keten. Zodoende wordt ingespeeld op de wensen van klant en consument.

De kwaliteitsafdeling functioneert als een verlengstuk van de commerciële afdeling en beperkt zich niet tot alleen het uitvoeren van kwaliteitsinspecties, maar heeft ook een ondersteunende en adviserende taak in de keten. Het begrip ‘kwaliteit’ loopt bij Total Produce B.V. als een rode draad door de organisatie, vanaf de bron tot aan de consument.

 

Rapportage

Kwaliteit begint altijd aan de bron, en daardoor is de producent de belangrijkste schakel in de keten die invloed uitoefent op de kwaliteit van het product. Gedurende de teeltseizoenen onderhoudt Total Produce B.V. intensief contact met de producenten over weersomstandigheden en andere factoren die de kwaliteit van het product beïnvloeden. 

Total Produce B.V. hanteert drie meetmomenten voor de kwaliteitsbewaking: bij binnenkomst, gedurende de opslag en bij de aflevering. Voor ieder afzonderlijk product is een inspectieschema opgesteld en wordt het product beoordeeld aan de hand van vooraf gedefinieerde criteria en eisen. 

 

 

De resultaten van de inspecties worden vastgelegd in een rapport en verzonden naar productmanagers en leveranciers. Voor het distribueren van de rapporten en het delen van informatie heeft Total Produce B.V. een webportal ontwikkeld. Deze portal is toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers en leveranciers van Total Produce B.V. en bestaat onder andere uit modules voor kwaliteits- en residurapportage en documentenbeheer.

Via de documentenbeheermodule informeert Total Produce B.V. betrokkenen over wetgeving, Europese publicaties, oogstramingen en relevant technisch onderzoek. Tevens is (statistische) informatie beschikbaar, waarmee inzicht kan worden verkregen in bijvoorbeeld de kwalitatieve en conditionele staat van de producten ten opzichte van voorgaande jaren.