NL / EN

Kwaliteit

Samenwerking

Om de kwaliteit van haar producten te optimaliseren streeft Total Produce B.V. naar een ketensamenwerking waarin partijen die kennis toevoegen met elkaar meekijken gedurende alle werkzaamheden in de verschillende fases van een project. Daarvoor beschikt Total Produce B.V. over een wereldwijd netwerk aan contacten van onder meer universiteiten, bodemspecialisten, teelt- en gewasbeschermingsconsultants.

Door kennisdeling op specifieke onderwerpen en een breed internationaal netwerk, kan gezamenlijk worden ingespeeld op de constant veranderende behoeften van de markt als het gaat om de productie, verpakkingen en de conditionering van het fruit.