NL / EN

Kwaliteit

Voedselveiligheid

De controle op voedselveiligheid speelt een steeds grotere rol in het commerciële handelscircuit. Snelle ontwikkelingen, permanente veranderingen binnen de EU en nationale wetgeving, en aanscherping van eisen vragen dan ook om een constante aandacht voor dit onderwerp. Om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen heeft Total Produce B.V. een eigen beleid en adequaat zorgsysteem ontwikkeld.

Om te voldoen aan de wettelijke Europese eisen die worden gesteld aan een product is Total Produce B.V. aangesloten bij Foodcompass, een landelijke organisatie die onafhankelijk, op risico-analyse gebaseerd residuonderzoek uitvoert.

Voor de toetsing van de voedselveiligheid maakt Total Produce B.V. een onderscheid tussen de wettelijke Europese eisen en klantspecifieke eisen, die worden gesteld aan een product. Total Produce B.V. hanteert een eigen monitoringsprogramma en verricht wekelijks analyses op de voedselveiligheid van haar producten.

Dit monitoringsprogramma wordt jaarlijks samengesteld aan de hand van een risicoanalyse gebaseerd op basis van de resultaten uit het verleden, klimaatcondities en groeiomstandigheden gedurende het teeltseizoen. Extra controles worden uitgevoerd naar aanleiding van signalen vanuit de markt en ten behoeve van de afzet.