NL / EN

Werkgebieden

Onze afnemers

Retail

Retail

Binnen Noord-Europa wordt het grootste gedeelte van de verkoop van AGF via de retail verkocht. In de afgelopen jaren is binnen dit verkoopkanaal een constante groei waar te nemen, waarbij het aantal supermarktketens zich steeds meer concentreert. Inmiddels verloopt in Nederland maar liefst 90% van de verkopen van AGF via supermarkten. In Zuid-Europa ligt dit percentage lager maar het afzetpercentage via retail stijgt.

Total Produce B.V. heeft diverse klanten die actief zijn binnen retail, zowel supermarktketens als convenience shops. Door jarenlange ervaring weten we als geen ander wat er speelt binnen de markt en bij onze afnemers. Zodoende kan de beschikbaarheid van het product worden gegarandeerd in de gewenste volumen en wordt maatwerk toegepast wanneer de klant dit wenst. Zo verpakt Total Produce B.V. al voor diverse retailers het eigen huismerk, helpt zij bij het opstellen en uitvoeren van jaarrond-programma’s en realiseert zij samen met de afnemers innovaties in het schap.

 

Groothandel

Binnen het portfolio van Total Produce B.V. bevinden zich diverse groothandelaren. In vergelijking met een aantal jaren geleden, neemt het aantal groothandelaren in Europa af. Desalniettemin is het een groep afnemers, die zich steeds meer richt op kwaliteit en smaak, die zoekt naar een uniek product dat niet per se in grote volumes beschikbaar hoeft te zijn. Constante kwaliteit en zekerheid van aanvoer vormen de belangrijkste kernpunten om deze groep afnemers zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

De groothandel blijft binnen iedere markt een functie houden en groeit steeds meer uit tot een AGF-specialist die zijn klanten kan voorzien van één op één informatie die de consument in de supermarkt moeilijker kan krijgen.

 

Export

Nederland vormt al jaren dé aanvoerhaven van overzees fruit dat bestemd is voor export. Mede daarom kent de Nederlandse markt een aanzienlijk aantal exporteurs. Hun specialisme is het combineren van volle vrachtwagens met diverse producten compleet naar wens van de klant. Tevens heeft een aantal exporteurs zich toegelegd op de export naar gebieden die documentatie-technisch moelijker zijn.

Belangrijke eisen voor export zijn vanzelfsprekend goede kwaliteit in de juiste maat en volume in het aanbod van toonaangevende merken. Twee kenmerken van het assortiment van Total Produce B.V. die nauw aansluiten bij de wensen van exporteurs.

 

Food Service (Out of Home)

Door de groei van onze welvaart en aanpassingen van ons eetpatroon en eetmomenten, is convenience in de afgelopen decennia steeds meer gewoongoed geworden. Consumenten eten steeds vaker buitenshuis. Cateraars bewegen zich op deze dynamische markt en moeten de consument ‘verleiden’ tot het eten van ‘Out of Home’ in plaats van ‘At Home’.

In de loop der jaren heeft Total Produce B.V. veel expertise opgebouwd in het beleveren van deze groep afnemers. Door te werken met de juiste leveranciers kan Total Produce B.V. haar afnemers voorzien van producten met hogere brixen en intensere kleuren. Daarnaast heeft zij als geen ander de nodige expertise op het gebied van productrijpheid en de bijbehorende shelf life. Op deze manier worden de afnemers binnen Food service optimaal beleverd en geïnformeerd, en kunnen zij op hun beurt verder groeien in een steeds belangrijker wordend marktsegment.

 

Ship chandlers

Het bevoorraden van cruiseschepen is een specialisatie die de nodige kennis vergt van enerzijds de producten en anderzijds de logistiek. Als het gaat om de producten is het van belang de juiste combinatie van versheid, houdbaarheid en kwaliteit te vinden. Logistiek is het de kunst om de schepen ‘just in time’ te kunnen beleveren op het moment dat deze aangemeerd liggen.

Door intensieve samenwerking met ship chandlers heeft Total Produce B.V. gedurende de afgelopen jaren gespecialiseerde kennis opgebouwd binnen deze markt. Hierdoor beheerst zij de benodigde aspecten en is in staat adequaat op ontwikkelingen in te spelen.