NL / EN

R&D

Proces

Barge

Jaarlijks importeert Total Produce B.V. duizenden containers met vers fruit. Gedurende vele jaren werd de container na aankomst op de zeeterminal over de weg vervoerd naar de eigen opslagloodsen. Dat betekende jaarlijks vele duizenden transporten over de weg tussen terminal en loodsen en vice versa. In de zomer van 2011 heeft Total Produce B.V. de eerste stappen gezet op het gebied van transport over water. In samenwerking met het bedrijf MCT Lucassen, een barge operator die actief is in de Rotterdamse havens, is er in juni 2011 een eerste proef uitgevoerd die naar wederzijdse tevredenheid is verlopen. Sindsdien is het aandeel in vervoer over water sterk gestegen, en wordt nu 86% van het totale aantal containers op deze wijze aangeleverd.

Het vervoer over water heeft een groot positief milieu-effect aangezien het aantal vervoersbewegingen over de weg tot een minimum wordt beperkt. Het resultaat is een aanzienlijke reductie in de uitstoot van CO². Het vervoer over water levert tevens veel voordelen op in het totale logistieke proces door verregaande integratie van de processen transport en inslag.

In de komende jaren zal Total Produce B.V. doorgaan met de ontwikkeling van dit concept, en waar mogelijk het vervoer over water benutten naar los- en opslaglocaties verder landinwaarts.

Mobile Research Lab

De ontwikkeling van nieuwe producten vergt vaak een lange periode van intensief onderzoek. Om de time-to-market te verkorten en verder inzicht te verkrijgen in de optimalisatie van conditioneringstechnieken, wil Total Produce B.V. de uitvoering van onderzoek verplaatsen naar de bron. Vaak zijn in productielanden niet de juiste voorzieningen aanwezig of zijn de afstanden tussen productie en onderzoekscentra te groot. Daarom heeft Total Produce B.V. geïnvesteerd in een voor de branche uniek Mobile Research Lab.

Het Mobile Research Lab is een verplaatsbaar laboratorium, ingebouwd in een zeecontainer. Het is voorzien van alle benodigdheden voor het hoogwaardig simuleren van invloeden zoals transport en opslag.

Het lab beschikt over 4 kleine bewaarfaciliteiten van 1.000 liter. Deze ruimten hebben afzonderlijke koelingen die individueel onder verschillende atmosferen kunnen worden ingesteld en aangestuurd. Tevens beschikt de container over het zogenaamde palistore® systeem. Dit systeem bestaat uit een kleine pallet waarop precies een aantal kistjes van 20 x 30 cm kunnen worden geplaatst. De kistjes worden gasdicht afgesloten met een PE/PC hoes. In de container bevinden zich 10 van deze hoezen die elk onder een afzonderlijke atmosfeer kunnen worden gebracht.

Het doel van het mobiele laboratorium is dat hij per schip vervoerd wordt naar diverse leveranciers en zo op locatie verschillende onderzoeken kan uitvoeren. Alle resultaten worden direct doorgestuurd naar het hoofdkantoor in Rotterdam, waar vandaan de monitoring en aansturing van het mobiele lab plaatsvindt.